Cirkeldans "Musik og Bevægelse"

Cirkeldans er kan være:

Nyere danse og danse fra ældgamle traditioner og kulturer fra hele verden. Man danser i cirkel med håndfatning eller i kæde, mange af dansene er let meditative, nogle danse er brugt ved forskellige sociale og kulturelle begivenheder. Flere danse har et religiøst tema og kan danses i kirken, f.eks. Taizé dans. Jeg har et stort udvalg af danse, med forskellig sværhedsgrader og forskelligt tempo, mange er stille nydelsesdanse med enkle trin, andre hurtigere, alle til skøn musik. Se videre på siderne "Her kan du danse", se også eksempler på hvor Cirkeldans er blevet brugt af mig det seneste år.

Vidste du det om dans?

Ved forberedelse til dansearrangement med demente stødte jeg på denne Amerikanske undersøgelse: "Når du lærer nye serier og sætter trin sammen, forbedrer du ikke bare din koordinering og motorik, men hele din hjernekapacitet. Et 21 år langt studie udført af forskere* har vist, at mennesker, der danser flere gange om ugen, forbedre deres kognative evner markant, hvilket vil sige, at de bliver skrappere til at lære og forstå ting. Samtidig reducerer de risikoen for at blive ramt af demens med hele 76%." I vores danseforum siger vi også at "fødderne kan huske" det mærker vi når vi øver en dans som var lige ved at gå i glemmebogen, fødderne begynder at hjælpe når musikken begynder. Vi kan kalde det Muskulær hukommelse. 

 *Albert Einstein College of medicin i New York

Dansa dig frisk.

Eva beskriver hvordan dansen på mange forskellige måder kan bidrage til øget empati og livskvalitet. Dansen kan påvirke indlæring og mindske smerte. Takket være den øgede videnskablige interesse for dans og danseterapi er dansen blevet mere og mere accepteret som behandlingsform. Forklaringen på at dans har mulighed for at påvirke vores helbred hænger sammen med at dans kan styrke både det autonome, immune og hormonelle system i kroppen.

Der kan danses med patienter med depression, stressrelaterede smerte, med borderlineforstyrrelser, adhd, ved indlærings- og koncentrationsbesvær samt ved demens. Dans bruges som konfliktløsning, ved sorg og ved familieterapi. Dansen viser sig at kunne fungere som modvægt til den stress som vores præstationssamfund tit skaber. Dansen finder ind i nye rum, på arbejdspladser og på Skoler.

af: Eva Horwit. fra: Forskning og Framsteg 9/5 2013

Dans, musik og bevægelse kan åbne dørene til vores følelser.

Af Maria Rønn, oversat og forkortet. Eli Lykke. 15-9-2015.


Vores følelser er nøglen til vores velbefindende, derfor må vi have kontakt til vores følelser, lytte og anerkende dem. Det gælder alle slags følelser, ikke bare de positive, også sorg og vrede. Musik har en særlig evne til at skabe, udtrykke og konsolidere følelser. Musik kan være en kraftig stimulans og energiskaber og musik kan skabe ro og hvile. Energiskabende musik opleves f.eks. når man ser hvad der ske den morgen hvor man er tungsindig, og musikken pludselig giver energi.


Energiskabende musik vækker tit behov for at bevæge sig, rytmen i musikken aktiverer og lokker os. Dansemusik forskellig dansemusik har ofte en bestemt og repeterende rytme. Når taktslagene er meget markante stimuleres kroppen til øget bevægelse hvilket betyder at selv den som absolut ikke vill danse begynder at bevæge sig på en eller anden måde, slå med fingeren i bordet eller Stampe/vrikke med foden. Om aftenen inden man går I seng vælger man musik som er stille og som har minimal rytmisk aktivitet disse består af toner toner som følger hinanden uden ophold. Det underliggende taktslag er stille. Samme type musik anvendes til meditation og afslapning i den vestlige verden idag.

Jeg mødte Maria Røn foråret 2022 hvor jeg lærte nogle flere af hendes danse.

Dansens betydning

Både den energiskabende og den beroligende musik kan vække forskellige typer af følelser og sindsstemninger. Der findes musik som gør en nedtrygt og musik som forstærker den glæde man føler. Der findes musik som associerer til sorg og vemod og musik som fremkalder følelsen af disharmoni. Når man danser til musikken forbinder trin og bevægelse kontakten med disse forskellige følelser. Dansen og musikken kobler de følelser som berøres sammen med de tidligere erfarenheter af følelser som findes gemt i kroppen – vor underbevisthed. Gennem at bevæge os rytmiskt til musik er vi i sorgen eller i glæden med hele vores krop og hele vores sind.

På denne måde erkender vi vores følelser gennem danse uden at vurdere dem, det sker ubevist. At vi ikke fæstner os ved dem, klamrer os fast i dem beror delvis på at vores fokus er at udføre trin og bevægelse sammen med andre, det hindrer endda tankevirksomhed. Det betyder også at musik, som er vibrationer i forskellige former og strukturer, er et mere kroppsligt fænomen end intellektuelt. slut Maria Rønn

Om dans i kirken:

http://www.langenaeskirken.dk under Dans i kirken.


VAD ÄR HELIGA DANSER?

Principen bygger på danserna man dansade ute i byarna. Heliga danser är ofta koreograferade danser, det vill säga danser som kan beskrivas i ord och bild, fasta steg och rörelser, och som lärs ut av en ledare. Man använder då givna steg, håller oftast varandra i händerna i olika fattningar och utgår från cirkeln som ibland bryts och blir till slingor och spiraler.


Det finns många olika dansformer, enkla rörelser eller komplicerade steg till nutida eller dåtida musik. Dansen ger djup, vila och närvaro i nuet. Danserna är för det mesta ganska enkla tekniskt sätt och dansstegen är sammansatta i korta sekvenser som upprepas om och om igen. Dansen är en tyst gemenskap och en ordlös bön; den är ofta av meditativ karaktär. Heliga danser är ingen uppvisningsdans utan en gemensam dans där det viktiga är att alla kan vara med.


HELIGA DANSER I SVERIGE

I början av 1990-talet myntade Maria Rönn begreppet Heliga danser efter att ha gått en dansledarutbildning i Skottland. Tillsammans med Marie-Louise Malmborg bjöd hon in till dansseminarier i kyrkan. Maria arbetade då som präst i Markuskyrkan i Stockholm och återinförde på så sätt cirkeldansen i kyrkan.

1994 startade dansutbildningen i Sverige. Det var Maria Rönn tillsammans med Lisbeth Gustafsson som ledde den första utbildningen på Ansgarsliden i Sigtuna. Utbildningen fortsatte sedan där fram till 2001. Idag finns dansutbildningar i Lunds stift, Växjö stift, Västerås stift och Luleå stift. Heliga danser är den dansform som är mest utbredd inom Svenska kyrkan. Läs mer på FAQ.

VILL DU DANSA HELIGA DANSER?

www.heligadanser.se samlas all information om danstillfällen för Heliga danser. Studieförbundet Sensus (www.sensus.se) listar även många tillfällen, likaså Studieförbundet Bilda (www.bilda.nu). Sök på Heliga danser.

Eksempler på Cirkeldanse

Hilsedans:

En af de ældst bevarede europæiske danse. Dansen er fra øen Kos hvor det siges at den blev danset når fiskerne vendte hvem fra havet, imens man dansede udvekslede man nyheder fra byen.


Fredsdans:

The Peacemaker: En nyere dans, koregraferet af Fransiskanermunken Bruder Georg som jeg har været på kursus hos flere gange. The Peacemaker handler om en indiansk mand som er født af en jomfru, han blev kaldt fredsstifteren. Joanna Sheanandorh synger.


Soldansen:

En klassisk cirkeldans. Man tegner solens stråler med fødderne. Soldansen kan danses til flere musikstykker bl.a. Vinter fra de 4 årstiden og Backs Air.


Pilgrimsdanse:

Klostret Montserrat v. Barcelona, hertil valfartede pilgrimmene i middelalderen for at tilbede den Sorte Madonna. Sangen og musikken til denne dans er fra 1399. Jeg har 2 pilgrimsdanse.


Walk in Balance:

En meget fin enkel dans som er meget nem at lære, dansen skaber ro og balance,

trin: Man holder hånd - går 4 skridt imod højre, i danseretningen - vug 4 gange med ansigtet imod midten. Det gentages, en enkel og meditativ dans som skaber jordforbindelse og ro.


Temaer for danse:

Danse til årstiderne, til Højtiderne, Fredsdanse, Lysdanse, Meditative danse, Mantradanse, danse til Livsfaserne, Bryllupsdanse, Rituelle danse, Religiøse danse, Pilgrimsdanse, sørgedans.


Om Findhorn

Jeg vil lige undskylde her at det er på engelsk, håber det går.

Bernhard Wosien, the Bavarian dancing master, found a home in Findhorn, Scotland and in Brazil with his notion that folk dances have a sacred aspect. He thought that folk dances by their very nature--based on rhythm, sound and pattern--were aligned with universal laws and he saw parallels in astrology, sacred geometry and the symbols of many religions. Bernhard called this way of viewing folk dance "Helige Tanz" meaning Sacred Dance or Holistic Dance. Bernhard choreographed a number of dances based on the principles of sacred geometry and the symbols of other spiritual traditions such as the mandala, the circle, the diamond and the pentagon. These two approaches to the dance flourish today as traditional dances continue to be explored and added to the repertoire and new dances are c0nstantly being created..

The Findhorn Community was begun in 1962 by Peter and Eileen Caddy and Dorothy Maclean. All three had followed disciplined spiritual paths for many years. They first came to northeast Scotland in 1957 to manage the Cluny Hill Hotel in the town of Forres, which they did remarkably successfully. Eileen received guidance in her meditations from an inner divine source she called ‘the still small voice within’ and Peter ran the hotel according to this guidance and his own intuition. In this unorthodox way - and with many delightful and unlikely incidents - Cluny Hill swiftly became a thriving and successful four-star hotel. After several years however, Peter and Eileen's employment was terminated, and with nowhere to go and little money, they moved with their three young sons and Dorothy to a caravan in the nearby seaside village of Findhorn.

Feeding six people on unemployment benefit was difficult, so Peter decided to start growing vegetables. The land in the caravan park was sandy and dry but he persevered. Dorothy discovered she was able to intuitively contact the overlighting spirits of plants - which she called angels, and then devas - who gave her instructions on how to make the most of their fledgling garden. She and Peter translated this guidance into action, and with amazing results. From the barren sandy soil of the Findhorn Bay Caravan Park grew huge plants, herbs and flowers of dozens of kinds, most famously the now-legendary 40-pound cabbages. Word spread, horticultural experts came and were stunned, and the garden at Findhorn became famous.